Rekenregels per 1 januari 2021

01 december 2020

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen.


Met de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 oktober 2020, nr. 2020-0000133577, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2021, is het (bruto)minimumloon per 1 januari 2021 vastgesteld op € 1.684,80 per maand en € 77,76 per dag. Ten opzichte van juli 2020 stijgt het (bruto)minimumloon per maand met 0,29% en het (bruto)minimumloon per dag met 0,28%.
De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het (bruto)minimumloon per dag, en zullen dus per 1 januari 2021 eveneens met 0,28% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2021 vastgesteld op € 223,40.
Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en maximum bijdrageloon voor de Zvw staan gedurende 2021 vast op € 58.311 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Bron: Min. SZW, 27-11-2020
Meer info: Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2021