Premies Zorgverzekeringswet in 2021

01 december 2020

De premiepercentages Zvw voor 2021 zijn bekend. Het percentage dat inhoudingsplichtigen over het loon van hun werknemers verschuldigd is voor de Zvw stijgt van 6,70% in 2020 naar 7,00% in 2021 (hoge percentage). Ook het percentage dat verzekeringsplichtigen voor de Zvw over hun bijdrageinkomen verschuldigd zijn (lage percentage) stijgt, namelijk van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.


De stijging van beide percentages wordt in overwegende mate door de volgende factoren veroorzaakt:

  • De reguliere zorguitgaven komen in 2021 naar inschatting € 1,3 miljard hoger uit dan voor 2020 was geraamd. Dit leidt tot een stijging van zowel de nominale premie als van de noodzakelijke de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)-opbrengsten (het percentage stijgt met 0,14 procentpunt). Deze stijging van het percentage is relatief hoog omdat de groei van de IAB-grondslag relatief laag is.

  • De ontwikkelingen in het saldo Zorgverzekeringsfonds leidt tot een stijging van de IAB met 0,16 procentpunt.

Bron: Min. VWS 11-11-2020 (Stcrt. 2020, nr. 60019)