In januari start pilot webmodule dienstbetrekking

17 november 2020

De pilot van de webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), start naar verwachting op 11 januari 2021. Na afloop van de pilot beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.


Deze pilot duurt zes maanden. Het huidige handhavingsmoratorium dat per 1 januari 2021 afloopt, wordt daarom verlengd. Dat blijkt uit de zesde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ die minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Het kabinet werkt aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen. De webmodule geeft gedurende de pilotfase voor zover mogelijk een indicatie van de arbeidsrelatie, waarbij de volgende uitkomsten mogelijk zijn:

 • Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp‘er).

 • Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

 • Geen oordeel mogelijk: Op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

De uitkomsten hebben tijdens de pilotfase geen juridische status. De webmodule is in deze fase bedoeld als voorlichtingsinstrument, zodat opdrachtgevers en zzp’ers zich kunnen voorbereiden. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.
In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.
Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. De markt wordt tijdig over zo’n besluit geïnformeerd. De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst. Bij de brief van de minister zijn ook drie vragenlijsten gepubliceerd die inzage geven in de beoordelingscriteria:

 1. Vragenlijst webmodule inclusief aanneming van werk
  Vragenlijst die wordt gebruikt bij de webmodule voor zelfstandigen.

 2. Weging standaard vragenlijst
  Overzicht van de weging voor bepaling van de score op de standaard vragenlijst.

 3. Weging vragenlijst aanneming van werk
  Overzicht van de weging voor bepaling van de score op de vragenlijst voor aanneming van werk.

Bron: Min. SZW 16-11-2020, nr. 2020-0000153321