Kleine fouten met grote gevolgen

17 november 2020

Kwetsbare groepen ontvangen vaak ingewikkelde brieven. Een fout is dan snel gemaakt. Maar dat moet niet meteen leiden tot het stempel fraudeur. Staatssecretaris Van ’t Wout wil daarom meer ruimte voor de menselijke maat in de sociale zekerheidswetgeving.


Staatssecretaris Van ’t Wout doet voorstellen om de balans in de handhaving van socialezekerheidswetten te verbeteren. Er komt een onderzoek naar de manier waarop het fraudebegrip in socialezekerheidswetgeving verankerd kan worden. Het doel van het introduceren van deze definitie is om expliciet te erkennen dat er verschil bestaat tussen bewuste regelovertreding en vergissingen of fouten. Het toevoegen van een definitie zorgt voor meer eenheid in de SZW-wetgeving en in uitvoeringspraktijken.
Enerzijds moet opzet en grove schuld effectief aangepakt kunnen worden en anderzijds is het van belang dat er voldoende maatwerk mogelijk is bij onbewuste regelovertreding. In alle gevallen blijft voorop staan dat het onterecht verkregen bedrag aan uitkering moet worden terugbetaald.
Daarnaast wordt er een Aanjaagteam Preventie opgericht. Dit team krijgt de opdracht om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van fouten in de uitkeringsaanvraag.

Bron: Min. SZW 12-11-2020