Voor doelgroepverklaring LKV geldt normale termijn weer

16 november 2020

Het UWV attendeert werkgevers er op dat daarvoor in aanmerking komende werknemers hun doelgroepverklaring LKV weer binnen drie maanden moeten aanvragen. De tijdelijk verlenging van zes maanden in verband met de coronacisis is ten einde.


Voor werknemers waarvan het dienstverband is gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 geldt een aanvraagtermijn van zes maanden. De aanvraagtermijn was tijdelijk verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen. Voor dienstververbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de aanvraagtermijn van drie maanden.
De aanvraagtermijn is niet verder verlengd, omdat men dan mogelijk loonkostenvoordeel (LKV) misloopt. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming over 2020, gaat UWV uit van de gegevens die op 1 mei 2021 bekend zijn. Als de aanvraagtermijn vanaf 1 oktober 2020 nog steeds zes maanden zou zijn, dan komen de doelgroepverklaringen van dienstverbanden die in november en december beginnen mogelijk te laat (na 1 mei 2021) waardoor de werkgever dan geen loonkostenvoordeel zou ontvangen.

Bron: UWV 12-11-2020, nieuwsbrief november