Hervorming arbeidsmarkt wordt doorgeschoven

12 november 2020

Vanwege de coronacrisis laat het huidige kabinet een keuze over de aanpak van zzp’ers en eventuele schijnzelfstandigheid over aan een volgend kabinet. Dat blijkt uit een brief van minister Koolmees en staatssecretaris Van ‘t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste en Tweede Kamer.


Omdat het aantal flexwerkers en zelfstandigen groeit, zijn ingrijpende maatregelen nodig concludeerde de commissie-Borstlap in januari 2020. De regels en wetten rond werk moeten daarom radicaal anders.
Het rapport van de commissie-Borstlap verscheen vlak voor de coronacrisis. Deze crisis maakt de urgentie van dit rapport en het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid ‘Het betere werk’ alleen maar groter. De manier waarop de economie nu geraakt wordt, legt de kwetsbaarheden van de huidige arbeidsmarkt bloot. Zoals de tweedeling die bestaat tussen werkenden die beschermd en werkenden die vrijwel onbeschermd zijn waardoor armoede sneller op de loer ligt.
Om het mogelijk te maken dat een volgend kabinet aan de slag kan met de dringende aanbevelingen, laat het kabinet vast verschillende mogelijkheden uitwerken die bij de formatie gebruikt kunnen worden. Zo bekijkt het ministerie onder andere hoe vaak mensen eigenlijk ergens werken terwijl degene voor wie ze werken niet hun baas is. Daarnaast komt er een onderzoek naar platforms. Het kabinet gaat uitwerken of het mogelijk is bemiddeling van arbeid via een platform in beginsel als loondienst aan te merken. Tenzij het platform of de werkende kan bewijzen dat het werk daadwerkelijke buiten dienstbetrekking wordt verricht.

Bron: Min. SZW 11-11-2020