Nieuwe looncriteria 30%-regeling vanwege verlof

09 november 2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2020 een verlaging van het loon wegens opname van aanvullend geboorteverlof of adoptie- en pleegzorgverlof buiten toepassing blijft voor het looncriterium van de 30%-regeling.


Sinds 1 januari 2019 heeft de partner van de werknemer bij de geboorte van een kind recht op een week geboorteverlof. Als het kind op of na 1 juli 2020 geboren is, bestaat daarnaast recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullend geboorteverlof kan in de eerste zes levensmaanden van het kind worden opgenomen tegen 70% van het loon, betaald door het UWV. Onder omstandigheden kan het voorkomen dat door opname van het aanvullend geboorteverlof niet langer wordt voldaan aan het looncriterium voor de 30%-regeling. Om dit ongewenste gevolg weg te nemen zal art. 8.2a URLB worden aangepast. Daarnaast worden adoptieverlof en pleegzorgverlof aan deze bepaling toegevoegd. Vooruitlopend op de wijziging van art. 8.2a URLB keurt dit besluit goed dat een verlaging van het loon wegens aanvullend geboorteverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof buiten toepassing blijft voor het looncriterium van de 30%-regeling.
Dit besluit is 6 november 2020 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 juli 2020. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Bron: MvF 27-10-020, nr. 2020-204883 (Stcrt. 2020, 57112)