Kennisdocument premiedifferentiatie WW 1.4

27 oktober 2020

Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft versie 1.4 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd.


Ten opzichte van de vorige versie is verduidelijkt hoe men de uitzondering voor de BBL-leerling moet toepassen. De lage WW-premie geldt pas als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Deze informatie staat bij vraag 2.8 onder b.
De Wet arbeidsmarkt in balans zoals gepubliceerd in het Staatsblad, de lagere regelgeving gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant, en het wijzigingsbesluit om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de WW-premie niet te herzien bij overwerk zijn leidend.

Bron: Min. SZW, 20-10-2020