15 april 2021: openstelling vaststellingsloket NOW-2

27 oktober 2020

De openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 verschuift door de werklast van UWV naar 15 april 2021. Verder blijkt dat UWV bij invorderingen van NOW-1 een ondergrens van € 500 hanteert.


Op dit moment wordt door UWV aan verschillende processen uitvoering gegeven zoals: vaststelling van NOW-1 (sinds 7 oktober j.l.) en de subsidieverlening en bezwaarprocedures van NOW-2. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de openstelling van het aanvraagloket NOW-3 (3e tranche) per 16 november aanstaande. De openstelling voor de 4e tranche staat vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de 5e tranche op 17 mei 2021. Er komt daardoor veel werk op UWV af waarbij uitvoering wordt gegeven aan meerdere regelingen tegelijkertijd, wat de complexiteit vergroot.
UWV heeft aangegeven daarom het loket voor vaststelling van de NOW-2 niet op 15 november 2020 te kunnen openen. Minister Koolmees acht het van groot belang dat UWV als uitvoeringsorganisatie standhoudt onder de enorme werkvoorraad en hij vindt het van belang dat de uitvoering correct en begrijpelijk is voor werkgevers. Daarom heeft de bewindsman ingestemd met een verschuiving van de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 van 15 november 2020 naar 15 april 2021. Bedrijven die nog altijd in zwaar weer zitten kunnen vanaf 16 november een beroep doen op de NOW-3.

In een brief van 30 september is de Kamer geïnformeerd over het terugvorderingsbeleid dat UWV hanteert bij de vaststelling van NOW-1. In aanvulling hierop meldt Koolmees dat bij invorderingen een ondergrens van € 500 wordt gehanteerd. De hoeveelheid werk die het invorderen met zich meebrengt afwegende tegen het algemeen belang, is besloten tot de genoemde ondergrens van € 500. Dit betekent dat de werkgever bij een invordering beneden dit bedrag wel een terugvorderingsbeschikking ontvangt, maar dat er niet wordt overgegaan tot invordering. De werkgever hoeft bij een te hoog verleende subsidie tot € 500 dan ook niets terug te betalen.

Bron: Min. SZW 26-10-2020, nr. 2020-0000142747 en 30-9-2020, nr. 2020-0000130011