Werkgeversorganisaties willen de BIK-regeling

27 oktober 2020

Volgens VNO-NCW en MKB Nederland brengt de BIK-regeling de bedrijfsinvesteringen terug op niveau. Dit schrijven ze in een reactie op de analyse van de BIK van het CPB. Het CPB plaatste vraagtekens bij de effectiviteit van de veelbesproken maatregel.


VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken het belang van het generieke karakter van de regeling. Het CPB geeft aan dat er hierdoor minder sprake is van een verdringingseffect. Volgens het CPB zou een investeringskorting die meer is gericht op kleine bedrijven mogelijk een groter effect kunnen hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de drempel per bedrijf te verlagen. Een dergelijk voorstel zou in samenhang moeten worden bezien met de al bestaande regeling KIA, die juist gericht is op kleinere investeringen, aldus de ondernemingsorganisaties.  
Bij de vergelijking van de BIK met andere instrumenten voor herstel van investeringen is het belangrijk het oogmerk van de regeling scherp voor ogen te houden, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Andere tijdelijke instrumenten, ook een tijdelijke verlaging van de vennootschapsbelasting of de werkgeverslasten, zijn minder effectief voor herstel van de bedrijfsinvesteringen dan de BIK.

Bron: VNO-NCW.nl, 21-10 2020