Hoe zit het met de platformeconomie?

27 oktober 2020

De taxichauffeurs van Uber, de maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd.nl: ze maken allemaal deel uit van de platformeconomie. De SER deed onderzoek naar de platformeconomie en komt met vier conclusies.


Op de arbeidsmarkt kan er sprake zijn van een platformen waarin vraag en aanbod met elkaar worden verbonden. Maar het ene platform is het andere niet: de verschillen tussen de bedrijven, de manier van werken, de werkenden en de werkomstandigheden zijn groot. In een platformeconomie ontstaat als het ware een digitale markt waarin opdrachtgevers met opdrachtnemers in contact komen. De SER onderzocht hoe het werkt in de platformeconomie. Dit zijn de vier belangrijkste conclusies.

 1. De platformeconomie biedt kansen
  Mensen komen relatief makkelijk aan werk via een platform, consumenten hebben meer keuze en bedrijven kunnen meer omzet maken.
  SER: Om de kansen van de platformeconomie beter te benutten, moet Nederland meer doen aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën. Daarvoor zijn meer durfkapitaal, meer passend opgeleid personeel en investeringen in digitale vaardigheden nodig. Werkgevers, werknemers, overheid en platformbedrijven moeten hierin samen optrekken.

 2. Arbeidsrelatie van platformwerkers is vaak onduidelijk
  De meeste werkplatforms zetten zzp’ers in, maar het is de vraag of dat altijd terecht is. De aard van de arbeidsrelatie is bepalend voor de geldigheid van cao’s en andere werknemersrechten, en dus van groot belang voor de positie van platformwerkers.
  SER: Politiek, neem een besluit over de aard van de arbeidsrelatie van platformwerkers en verscherp het toezicht door de Belastingdienst en de Inspectie SZW op werk in platforms.

 3. Een deel van de platforms biedt werkers geen eerlijk inkomen en sociale bescherming
  Platformwerkers die op locatie werken, zoals chauffeurs en maaltijdbezorgers, hebben vaak weinig zekerheden, lage verdiensten en geen recht op sociale zekerheid zoals WW. Daarnaast kan het gebruik van algoritmen om het werk te verdelen en sturen, de autonomie en privacy van platformwerkers aantasten.
  SER: Laat Nederlandse en Europese wetgeving beter op elkaar aansluiten.

 4. Voor nieuwe toetreders moeten zelfde regels gelden als voor andere bedrijven
  Anders kunnen nieuwe toetreders, zoals platforms, de markt verstoren en kunnen oneerlijke concurrentie en ongewenste machtsposities ontstaan.
  SER: Nederlandse en Europese aanpak moeten zorgen voor een gelijk speelveld en voor rechtsbescherming van ondernemers en consumenten.

Bron: AWVN.nl, 19-10 2020