Onjuist gegevensbeheer Belastingdienst aangepakt

15 oktober 2020

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiƫn nemen extra maatregelen om te voorkomen dat burgers en bedrijven de dupe worden van onjuist gegevensbeheer bij de Belastingdienst. Dit blijkt uit een concept plan van aanpak dat de staatssecretarissen naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.


Het concept plan van aanpak voor verbeteringen in het gegevensbeheer van de Belastingdienst voorziet er in om processen rond risicoselectie en signalen van mogelijke fraude voorrang te geven en het juiste gebruik van nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst. De kans is groot dat burgers en bedrijven de effecten merken als hierin fouten worden gemaakt.
Uit onderzoek in de afgelopen maanden zijn nieuwe feiten naar boven gekomen. Totdat het onderzoek is afgerond bouwen de staatssecretarissen extra waarborgen in rondom het toezicht door de Belastingdienst. Deze waarborgen hebben betrekking op de criteria op basis waarvan aangiftes worden geselecteerd voor behandeling, een zorgvuldige beoordeling door de Belastingdienst en de mogelijkheid voor burgers om in bezwaar en beroep te gaan als zij het niet eens zijn met het oordeel van de Belastingdienst. Ook regelen deze waarborgen tijdige verwijdering van onterecht gebleken vermeldingen van gegevens.
Daarnaast gaan de staatssecretarissen onderzoeken of het bestaande instrumentarium om op te treden tegen malafide belastingadviseurs en andere facilitators toereikend is en voldoende wordt ingezet.

Voor medewerkers van de Belastingdienst is het van belang dat zij zich bewust zijn van de regels op grond van de AVG, Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet en dat zij het melden als zij dingen tegen komen die niet conform deze wetgeving zijn. Om dat bewustzijn te vergroten begint de dienst per direct met een campagne rond de AVG. Nieuwe medewerkers hebben bij indiensttreding nu de verplichting een e-learning module AVG te volgen. Vanaf 2021 zal dit voor alle medewerkers elke twee jaar worden herhaald. Daarnaast zal het management van de Belastingdienst permanent aandacht blijven besteden aan het bewust omgaan met persoonsgegevens.

Bron: MvF 13-10-2020, nr. 2020-0000196973