Geen startkwalificatie? Minder kans op werk

13 oktober 2020

Jongeren die zonder startkwalificatie het mbo verlieten, hebben tien jaar later minder vaak betaald werk. Als ze wel werk hebben, is dat vaker in een flexibel dienstverband dan mensen met een startkwalificatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2018 had 91% van de mbo-leerlingen die in 2008 het mbo met een startkwalificatie hadden verlaten een baan. Jongeren die in 2008 zonder startkwalificatie uit het mbo zijn uitgestroomd en ook in 2018 (nog) geen startkwalificatie bezaten, hadden veel minder vaak betaald werk (70%). Als zij wel werk hadden, was dit vaker in een flexibel dienstverband.
Sinds 2008 is het aandeel mbo-uitstroom zonder startkwalificatie afgenomen tot 25% in 2016, in 2018 nam het weer iets toe.
Mannen verlieten het mbo vaker zonder startkwalificatie dan vrouwen. Dat komt voor een deel doordat mannen vaker dan vrouwen een mbo-opleidingen volgden op het eerste niveau, de assistent opleiding, en daarna uitstroomden. Een diploma van dit niveau geeft geen startkwalificatie.
Onder de vrouwelijke schoolverlaters is het verschil met of zonder startkwalificatie groter dan onder de mannen. Vooral de vrouwen die het mbo zonder startkwalificatie hebben verlaten, hebben minder vaak werk dan mannen. De mbo’ers die bij uitstroom een startkwalificatie bezaten, hadden tien jaar later vaker (56%) een vast dienstverband als werknemer dan de mbo’ers die zonder startkwalificatie (40%) uitstroomden. De schoolverlaters die na tien jaar geen startkwalificatie bezaten, hadden vaker een flexibel dienstverband.
Van degenen die tien jaar na het verlaten van school werk hadden, was iets meer dan 80% werknemer. Hierin verschillen de groepen met en zonder startkwalificatie nauwelijks.

Bron: CBS.nl, 6-10-2020