NOW 3-regeling gepubliceerd

12 oktober 2020

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is in de Staatscourant geplaatst. NOW-3 voorziet per 1 oktober 2020 in een subsidieregeling met drie tranches van drie maanden (tranche 3, 4 en 5).


Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de diverse maatregelen uit het Noodpakket banen en economie worden verlengd met het steun- en herstelpakket. De voorwaarden en wijzigingen van de NOW-3 zijn in hoofdlijnen bekend gemaakt in een brief van 30 september 2020.
In dit besluit worden de voorwaarden en onderdelen van de subsidieverlening nader toegelicht.
Het beoogde tijdvak waarbinnen aanvragen gedaan kunnen worden voor de derde tranche van de NOW-3 is 16 november tot en met 13 december 2020. Het beoogde aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2020 en vervalt met ingang van 1 september 2023.

Bron: Min. SZW 5-10-2020, nr. 2020-000119847 (Stcrt. 2020, 52209), Min SZW 30-09-2020, nr. 2020-0000130011
Meer info: Wijzigingen en voorwaarden in NOW 3 (2-10-2020)