Accountantsprotocol en derdenverklaring vastgesteld

12 oktober 2020

Het ministerie van SZW heeft een regeling gepubliceerd waarin het accountantsprotocol en het formulier voor de derdenverklaring inzake de NOW-1 zijn vastgelegd. Het protocol en het formulier zijn als bijlage bij het besluit gevoegd.


In NOW-1 (art. 13 lid 2) is geregeld dat sommige werkgevers een verklaring van een accountant nodig hebben bij de verantwoording van de NOW-subsidie. De verklaring moet voldoen aan standaarden die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zijn vastgesteld, met inachtneming van het accountantsprotocol dat door de Minister wordt vastgesteld. Dit accountantsprotocol is als bijlage aan de regeling toegevoegd.
In het accountantsprotocol is een differentiatie aangebracht in de verschillende verklaringen die nodig zijn (verschillende categorieën). Met deze differentiatie wordt rekening gehouden met de grootte van de organisatie en de hoogte van het te ontvangen subsidiebedrag.

Daarnaast is een formulier voor een derdenverklaring vastgesteld. Sommige werkgevers hebben een verklaring van een derde deskundige nodig waarin, bij de verantwoording van de NOW-subsidie (art. 13 lid 3 NOW-1), de omzetdaling wordt bevestigd. Ondernemingen hebben deze derdenverklaring nodig bij een voorschot boven de € 20.000 of een subsidie boven de € 25.000. Middels deze regeling wordt het formulier, dat voor het afleggen van die verklaring wordt gebruikt, als bijlage aan de NOW 1-regeling aan toegevoegd.
In het formulier voor de derdenverklaring zijn de deskundigen aangewezen die de verklaring kunnen afgeven. Dit zijn een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder, branche-organisatie en een accountant.

Bron: Min. SZW 7-10-2020, nr. 2020-0000132880 (Stcrt. 2020, 53089)