Beschikking subsidie eerlijk, gezond en veilig werken verlengd

08 oktober 2020

Sociale Zaken heeft de einddatum in de regeling Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werken 2019 aangepast in verband met de coronacrisis.


In de subsidieregeling is opgenomen dat de subsidiabele periode voor een project maximaal 18 maanden bedraagt. Vanwege coronacrisis is een groot deel van de in uitvoering zijnde projecten stil komen te liggen. Door de projectperiode van projecten met een einddatum van 1 maart 2020 of later met zes maanden te verlengen, krijgen subsidieontvangers meer tijd om het gesubsidieerde project uit te voeren en af te ronden. Daarom is besloten de maximale subsidiabele periode met een halfjaar te verlengen tot maximaal 24 maanden.
Voor al het overige blijven de voorwaarden in de eerder afgegeven beschikking tot subsidieverlening ongewijzigd. De subsidieontvangers worden per e-mail over de regelwijziging benaderd. Subsidieontvangers hoeven geen formeel verzoek tot wijziging van de looptijd in te dienen. De wijziging vindt ambtshalve plaats.
Deze regeling treedt de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant in werking en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Bron: Min. SZW 29-09-2020, nr. 2020-0000096794 (Stcrt. 2020, 52645)
Meer info: Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk (11-6-2019)