Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

06 oktober 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis in verband met de verlenging van diverse maatregelen geactualiseerd. Ook hebben verschillende onderdelen een vervaldatum gekregen.


De termijnen van bestaande goedkeuringen in dit besluit worden verlengd en enkele nieuwe onderwerpen worden toegevoegd:

 • Reisaftrek in de inkomstenbelasting (onderdeel 11.2);

 • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven (onderdeel 13.2).

Ook hebben verschillende onderdelen een vervaldatum gekregen:

 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (onderdeel 7.1, 7.2 en 7.3) - vervalt met ingang van 1 oktober 2020;

 • Uitstel publicatieplicht financiële gegevens ANBI’s (onderdeel 12) - vervalt met ingang van 1 november 2020;

 • Betalingsverzuimboetes (onderdeel 4) – vervalt met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat dit onderdeel van toepassing blijft ten aanzien van verzuimboeten die uiterlijk op 31 december 2020 zijn opgelegd;

 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen (onderdeel 6.1) – vervalt met ingang van 1 januari 2020;

 • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen (onderdeel 6.2) – vervalt met ingang van 1 januari 2020;

 • Gebruikelijk loon 2020 ab-houders (onderdeel 6.3) – vervalt met ingang van 1 januari 2020;

 • Zorgpersoneel en hulpgoederen (onderdeel 9a) – vervalt met ingang van 1 januari 2020;

 • Levering van mondkapjes (onderdeel 9c) – vervalt met ingang van 1 januari 2020;

 • Heffing over Duitse netto-uitkeringen (onderdeel 10) – vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Onderdeel 9b is vervallen aangezien sportscholen en dergelijke ondernemingen niet langer verplicht gesloten zijn. Tot slot is het tijdelijke uitstelbeleid aangevuld met de afbouw daarvan (onderdelen 3. Invordering, 4. Betaalverzuim en 5. Douane).

Het besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 augustus 2020, nr. 2020-16809 is ingetrokken. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020 en werkt terug tot en met 12 maart 2020 met dien verstande dat enkele onderdelen terugwerken tot een andere datum.

Bron: MvF 30-9-020, nr. 2020-19833 (Stcrt. 2020, 50987)