Coulance wegens storing

24 september 2020

Als gevolg van een computerstoring bij de Belastingdienst was het voor ondernemers niet mogelijk tussen 30 juli 23.35 uur en 31 juli 14.15 uur hun (kwartaal)aangifte btw- en/of loonheffing in te dienen. De staatssecretaris heeft in de beantwoording op Kamervragen laten weten dat geen boete zal worden opgelegd als de aangifte voor 7 augustus is ingediend.


De Belastingdienst heeft via sociale-mediakanalen en de website laten weten dat er tot 7 augustus 2020 generiek uitstel is verleend voor het doen van (kwartaal)aangifte btw en aangifte loonheffingen. Er wordt dan ook geen verzuimboete opgelegd als de aangifte binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke aangiftetermijn wordt ingediend. Ook voor de afdracht van btw en/of loonheffing was er een generiek uitstel tot 7 augustus.
Op grond van het boetebeleid van de Belastingdienst krijgen ondernemers die de verschuldigde belasting binnen een week na afloop van de betalingstermijn betalen geen betaalverzuimboete opgelegd, tenzij in het voorafgaande tijdvak eenzelfde verzuim heeft plaatsgevonden. Bij ondernemers die de verschuldigde belasting later hebben betaald maar uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de naheffingsaanslag zal de boete worden vernietigd gelet op het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Bron: MvF 22-09-2020, nr. 2020-0000172628