Digitaal procederen verplicht bij de Hoge Raad

23 september 2020

Een beroepsmatig optredende rechtsbijstandverlener die beroep in cassatie instelt bij de Hoge Raad, tegen een op of na 15 april 2020 bekendgemaakte uitspraak, is verplicht om daarvoor gebruik te maken van het webportaal van de Hoge Raad.


Een rechtsbijstandverlener stelt beroep in cassatie in bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Die uitspraak is gedaan op 21 april 2020 en is gepubliceerd op 1 mei 2020. De rechtsbijstandverlener heeft namens zijn cliënt het beroepschrift in cassatie per faxbericht ingediend. De Hoge Raad heeft dit bericht op 28 mei 2020 ontvangen.
Is een uitspraak echter op of na 15 april 2020 bekendgemaakt? Dan moet een rechtsbijstandverlener digitaal procederen via het webportaal van de Hoge Raad als hij cassatieberoep instelt. Na ontvangst van het beroepschrift heeft de griffier van de Hoge Raad de rechtsbijstandverlener nog de gelegenheid gegeven het verzuim te herstellen. Daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. De Hoge Raad verklaart het beroepschrift in cassatie daarom niet-ontvankelijk.

Wet: Min. Justitie en Veiligheid 06-03-2019, nr. 2839208 (Stb. 2020, 99)
Jurisprudentie: HR 18-09-2020, nr. 20/01684 (ECLI:NL:HR:2020:1418)