Nieuwe handreiking stagiairs

22 september 2020

De handreiking over stagiairs uit 2016 is vervangen. De informatie in de nieuwe handreiking is verduidelijkt en uitgebreid.


Stagiairs zijn leerlingen die in de praktijk werken als onderdeel van hun opleiding. Het is afhankelijk van de beloning of en hoe de werkgever de stagiair moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Als een werkgever een stagiair aanneemt, kan sprake zijn van een echte of fictieve dienstbetrekking. Of er is helemaal geen dienstbetrekking. Ook wordt in de handreiking aangegeven wat de gevolgen zijn als een stagiair na de stageperiode in vaste dienst komt.

Bron: Forum Salaris, 17-09-2020