Werkloosheid stijgt minder hard in augustus

22 september 2020

In juli en augustus was de toename van het aantal werklozen en werkenden minder sterk dan in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind augustus 292.000 lopende WW-uitkeringen.


Eind augustus verstrekte UWV 292.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er 9.100 minder dan eind juli, toen er nog 301.000 WW-uitkeringen werden verstrekt. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-14,9%). Het aantal WW-uitkeringen is nog wel fors hoger dan aan het begin van dit jaar.
Door de coronacrisis was tussen maart en juli van dit jaar de instroom structureel hoger dan in 2019. In augustus is het aantal nieuwe WW-uitkeringen weer bijna gelijk aan dat van augustus 2019.
In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met bijna 100.000 toe. De werkloosheid nam tussen mei en augustus dus vooral toe doordat meer mensen op zoek gingen naar werk en niet zozeer doordat veel mensen hun baan verloren, zoals dat wel het geval was tussen maart en juni.
Het aantal mensen met werk nam tussen mei en augustus ook toe, met 53.000. Dit komt met name doordat in deze periode meer mensen toetraden tot de arbeidsmarkt en direct een baan vonden, terwijl er minder stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten.
Tussen maart en juni was juist het aantal werkenden dat (tijdelijk) de arbeidsmarkt verliet naar verhouding groot.

Bron: UWV.nl, 17-09-2020