Wees telefonisch bereikbaar tijdens computerstoring

17 september 2020

Uit een recente uitspraak van Hof Den Bosch blijkt hoe belangrijk het in deze tijd is voor adviseurs om bij digitale zittingen voorbereid te zijn. Als zij vanwege een computerstoring de zitting niet kunnen bijwonen, dan moeten zij direct de rechter hierover inlichten en telefonisch bereikbaar zijn.


Een vrouw gaat in hoger beroep tegen onder andere een WOZ-beschikking. Het hof stuurt de partijen een uitnodiging voor de digitale behandeling van de zaak. Deze uitnodiging vermeldt wanneer het hof ervan uitgaat dat een partij afziet van zijn recht op een zitting. Dit is het geval als:

  • de partij niet deelneemt als de zitting;

  • niet bereikbaar is; en

  • voorafgaand aan de zitting geen contact opneemt met het hof.

Bij aanvang van de digitale zitting stelt het hof vast dat de vrouw en haar adviseur niet aanwezig zijn. De griffier belt twee keer naar het mobiele nummer van de adviseur, maar krijgt hem niet aan de lijn. Omdat de adviseur evenmin van tevoren contact met het hof heeft opgenomen, laat het hof de zitting doorgaan zonder de vrouw of haar adviseur.
Nadat de zitting is beƫindigd, belt de adviseur alsnog de griffier. Op dat moment is bijna twee uur verstreken sinds het aanvangstijdstip van de zitting volgens de uitnodiging. De adviseur verzoekt het hof om een nieuwe zitting. Hij legt uit dat hij niet kon deelnemen aan de zitting vanwege een computerstoring. Bovendien had hij de systeembeheerder aan de lijn, zodat hij evenmin telefonisch bereikbaar was. Het hof ziet in deze omstandigheden geen reden om een nieuwe zitting te laten plaatsvinden. De belastingrechter vindt dat de adviseur hem meteen had moeten laten weten waarom hij de zitting niet kon bijwonen. Op zijn minst had de adviseur telefonisch bereikbaar moeten zijn. Het hof verklaart uiteindelijk het hoger beroep tegen de WOZ-beschikking ongegrond.

Bron: Hof Den Bosch 04-09-2020, nr. 19/00384 (gepubl. 15-09-2020) (ECLI:NL:GHSHE:2020:2748)
Wet: art. 8:83 Awb