Lichte stijging dekkingsgraden pensioenfondsen in augustus

08 september 2020

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in augustus van 93% naar 96%. Dit herstel is met name een gevolg van een rentestijging, maar ook het herstel van de aandelenmarkten zette verder door.


Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 95%.
De rente liep deze maand iets op vanwege tekenen van voorzichtig economisch herstel door oplopende groeiverwachtingen. Augustus was een goede maand voor financiële markten en alweer de vijfde opeenvolgende maand waarin het herstel doorzette. Pensioenfondsen profiteerden niet alleen van een positief resultaat op hun beleggingen, maar ook van de oplopende rente.
Per 1 januari 2021 krijgen de fondsen te maken met de nieuwe Ultimate Forward Rate (UFR). DNB maakte bekend deze gefaseerd in te voeren. De nieuwe UFR houdt voor de lange looptijden meer rekening met de, momenteel lage, marktrente. Dekkingsgraden zullen daardoor dalen en dit kan wel om 6%-punt dekkingsgraad gaan. Deze daling wordt nu beperkt door de gefaseerde invoer en wordt afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente stapsgewijs genomen.
Inmiddels is ook de discussie over het nieuwe contract en de lage rente losgebarsten. Ook al heet het contract ‘zonder rente’ te zijn; op het moment van vertalen van een persoonlijk pensioenkapitaal naar een aanspraak komt rente toch om de hoek kijken. Daarnaast wordt in de rendementstoedeling van de ouderen rekening gehouden met het zogenoemde beschermingsrendement, wat feitelijk het rendement is op een mandje aan vastrentende waarden en ook hier komt dus rente naar voren. De huidige verslechterde positie van pensioenfondsen is met name door de rentedaling ontstaan. Met het nieuwe contract wordt het probleem van de lage rente dus niet geheel weggenomen. De rente is namelijk ook van belang wanneer de aanspraken uit het huidige contract vertaald worden naar kapitalen.

Bron: AON.com 01-09-2020