Inhoudingsplichtige blijft eindverantwoordelijke

01 september 2020

Een inhoudingsplichtige blijft verantwoordelijk voor de afdracht van de juiste loonheffingen. Ook als de inhoudingsplichtige een adviseur inschakelt voor de loonadministratie.


Belanghebbende exploiteert een onderneming op het gebied van het beschikbaar stellen van technisch personeel (uitzendbureau). Naar aanleiding van de uitkomsten van een bij belanghebbende ingesteld boekenonderzoek zijn aan haar naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd voor de jaren 2013 tot en met 2016. Tevens zijn vergrijpboetes opgelegd. Belanghebbende heeft hoger beroep ingesteld tegen de naheffingsaanslagen.
In hoger beroep is in geschil of de naheffingsaanslagen en de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd. Belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend en de inspecteur bevestigend.
Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat de naheffingsaanslagen en vergrijpboetes terecht en naar een juist bedrag zijn opgelegd. Ook als belanghebbende de loonadministratie heeft uitbesteed aan een adviseur, blijft belanghebbende als werkgever en inhoudingsplichtige verantwoordelijk voor een juiste en volledige loonaangifte en voor een juiste inhouding en afdracht van loonheffingen. Een eventuele strafrechtelijke vervolging - of het staken daarvan - van de bestuurder van belanghebbende voor valsheid in geschrifte of welk ander strafbaar feit ook, brengt daar geen verandering in.
Het hoger beroep is ongegrond. De naheffingsaanslagen blijven gehandhaafd.

Deze uitspraak bevestigt dat de inhoudingsplichtige verantwoordelijk is voor de afdracht van de juiste loonheffingen. Dit geldt ook als de inhoudingsplichtige een adviseur inschakelt voor de loonadministratie.

Jurisprudentie: Hof Den Haag 25-8-2020, nr. BK-19/00771 t/m BK-19/0078 (ECLI:NL:GHDHA:2020:1551), Rb. Den Haag 14-11-2019, nr. AWB – 18 _ 7431 (ECLI:NL:RBDHA:2019:13274)

Loonzaken/Edith de Bourgraaf