Budget van € 1,4 miljard voor aanvullend sociaal pakket

01 september 2020

Het kabinet trekt € 1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. UWV, gemeenten, werkgevers, sociale partners en beroepsonderwijs zijn hierbij betrokken. Ook komt er extra financiële steun om ervoor te zorgen dat mensen die via de banenafspraak een baan hebben en mensen die in SW-bedrijven werken hun baan kunnen behouden. In totaal is hiervoor € 650 miljoen beschikbaar.


Daarnaast gaat het kabinet mensen helpen om hun kennis en vaardigheden bij te werken of zich om te scholen naar ander werk. Voor sommige mensen is dat nodig om binnen hun bedrijf de veranderingen bij te benen, voor andere mensen is scholing noodzakelijk om aan een andere baan te kunnen beginnen. Om dat te faciliteren, trekt het kabinet € 230 miljoen uit. Dat geld wordt ingezet voor onder andere ontwikkeladviezen, cursussen om reken-, taal- en digitale vaardigheden te verbeteren, online scholing, scholingsbudget voor mensen die WW-ontvangen, praktijkleren in het mbo en intersectorale omscholing.
Kwetsbare schoolverlaters hebben extra aandacht nodig. Het kabinet wil hen intensief gaan begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Daar komt € 350 miljoen voor vrij.

Bron: Rijksoverheid.nl, 28-08-2020