Sectorale subsidieregeling DIEU

25 augustus 2020

Er komt tussen juni 2021 en december 2025 voor sectoren € 960 miljoen beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden via een RVU-vrijgesteld bedrag te faciliteren.


De afspraken in het Pensioenakkoord rond duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken zijn uitgewerkt in de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (DIEU).
In januari 2021 start de analysefase, waarin sectoren € 20.000 subsidie kunnen aanvragen om de knelpunten in kaart te brengen en een actieplan op te stellen.
Vervolgens stelt het ministerie van SZW vier tijdvakken open voor het aanvragen van subsidie voor een impuls aan duurzame inzetbaarheid in sectoren en om eerder stoppen met werk te faciliteren. Het eerste tijdvak start in juni 2021.
Een subsidieaanvraag in het kader van DIEU bedraagt minimaal € 250.000. Wanneer de sector subsidie aanvraagt voor duurzame inzetbaarheid én eerder stoppen, mag 75% van de subsidie besteed worden aan eerder stoppen en 25% aan duurzame inzetbaarheid. Bij duurzame inzetbaarheid is de helft van de kosten subsidiabel en bij eerder stoppen een kwart van de kosten.

Bron: AWVN.nl 20-08-2020