TOFA-uitkering vooral naar jongeren

03 augustus 2020

Flexwerkers en oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona konden een beroep doen op de TOFA-regeling. Ruim zeventig procent van de goedgekeurde aanvragen gaat naar werknemers tussen de 18 en 27 jaar. Veel van hen werken via uitzendbedrijven of in de horeca.

In totaal heeft UWV ruim 23.000 aanvragen voor de TOFA-regeling ontvangen. Ruim de helft van de aanvragen is afgewezen omdat niet werd voldaan aan de voorwaarden. Zo was bij 12,5% van de afgewezen aanvragen geen sprake van een minimaal inkomstenverlies van 50%. Ruim 56% van de afgewezen aanvragen komt doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of te veel in april. Daarbij week het loon van 98% van de afgewezen aanvragers meer dan 5% af van de wettelijke inkomensgrenzen van minimaal € 400 in februari en maximaal € 550 in april.

Bron: www.uwv.nl, 28-07-2020