21.000 aanvragen voor TOFA

28 juli 2020

UWV heeft sinds 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van onder andere flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten die in aanmerking willen komen voor de TOFA-regeling. Een groot deel van de mensen die recht heeft op de regeling heeft de tegemoetkoming van € 1650 bruto inmiddels al op hun rekening staan.

Er kwamen veel aanvragen binnen die niet aan de voorwaarden voldoen. Op dit moment wordt ruim de helft van de aanvragen afgewezen. Dit komt vooral doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of teveel in april en daarmee niet voldoen aan de voorwaarden.

De regeling is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan € 400 sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

Bron: uwv, 20-07-2020