eHerkenning verder toegelicht

15 juli 2020

De vaste commissie van Financiën heeft de staatssecretaris vragen gesteld naar aanleiding van beantwoorde Kamervragen over eHerkenning. Hieruit blijkt dat ook aangiften omzetbelasting op termijn via Mijn Belastingdienst zakelijk moeten worden gedaan.


Volgens de staatssecretaris is de techniek achter het oude portaal voor ondernemers is zeer verouderd. Daarom is het is niet meer mogelijk dit aan te passen. Voor de omzetbelasting blijft het in tegenstelling tot de vennootschapsbelasting voorlopig nog mogelijk om gebruik te blijven maken van het oude portaal om aangiften te blijven doen.
Zoals al eerder aangegeven kan iedereen die niet over eHerkenning beschikt een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen met een formulier. Dat formulier is te downloaden via de site van de Belastingdienst.
Veel Kamerleden hebben moeite met het feit dat eHerkenning alleen tegen betaling is te verkrijgen. Daarom is het mogelijk bij leveranciers van eHerkenning een speciaal Belastingdienst eHerkenningsmiddel niveau 3 (eH3) geleverd te krijgen. De aanschafkosten hiervan, ter hoogte van het middel dat tegen de laagste prijs in de markt wordt aangeboden, kunnen vanaf augustus dit jaar worden teruggevraagd. Dit eHerkenningsmiddel is voor ondernemers ook te gebruiken voor de aangiften omzetbelasting.
Rechtspersonen die niet meer in het Handelsregister staan ingeschreven, maar wel aangifte moeten doen, kunnen gebruik maken van commerciële software of een fiscaal dienstverlener. Die rechtspersonen hebben de mogelijkheid tot maximaal € 450 per jaar een compensatie voor de te maken kosten te krijgen voor het inschakelen van een fiscaal dienstverlener of de software. Gestaakte ondernemingen die eHerkenning alleen nodig hebben voor de belastingaangifte, kunnen het Belastingdienst eH3 inlogmiddel aanvragen. Daarbij kunnen zij dan gebruikmaken van de compensatieregeling voor de kosten van eHerkenning.
De staatssecretaris geeft ook antwoord op de vraag welke waarborgen hij kan geven dat privacygevoelige informatie in goede handen zijn bij de aanbieders van eHerkenning. De erkende leveranciers van eHerkenning moeten aan strenge privacy-eisen voldoen. Als die leveranciers niet meer aan de vereisten voldoen, zal de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken hun erkenning intrekken. Ook moeten de leveranciers voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal hierop toezien. Ook is van belang dat alle leveranciers het ISO27001-certificaat hebben. Daarmee voldoen ze aan de Europese eIDAS-vereisten.
Elke ondernemer die nu al een meerjarig abonnement heeft afgesloten bij een leverancier van eHerkenning voor een algemeen eHerkenningsmiddel kan dit bij zijn leverancier inwisselen voor een specifiek Belastingdienst eHerkenningsmiddel. De leverancier zal de ondernemer hiervoor een gepast aanbod doen.

Bron: MvF 10-07-2020, nr. 2020-0000125218
Meer informatie: Mogelijk compensatie voor aanschaf eHerkenning