NOW 1.0 vooral aangevraagd door kleine werkgevers

14 juli 2020

Uiteindelijk heeft de detailhandel het grootste aandeel in het aantal goedgekeurde aanvragen voor NOW 1.0. Daarna volgen de horeca en catering en overige commerciële dienstverlening. Het hoogste voorschotbedrag gaat naar de sector overige commerciële dienstverlening. In totaal ontvingen 139.399 werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei. Zij hebben samen ruim 2,6 miljoen mensen in dienst.

Sinds 6 april hebben 148.335 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW, waarvan er 139.399 zijn toegekend. Vrijwel alle werkgevers hebben inmiddels het totale voorschotbedrag, dus alle drie termijnen, ontvangen van UWV. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van zo’n € 8 miljard. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 65%.
De factsheet die UWV op 9 juli 2020 heeft gepubliceerd, geeft, nu de aanvraagperiode is afgelopen, een completer inzicht in de mate waarin een beroep is gedaan op NOW 1.0. De factsheet geeft onder meer per sector aan hoeveel werkgevers een toekenning hebben gekregen, hoeveel werknemers zij in dienst hebben en hoe hoog het gemiddelde verwachte omzetverlies is. Daarnaast geeft UWV een overzicht van het aantal toekenningen en de top-3 getroffen sectoren per arbeidsmarktregio. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren detailhandel (25.141), horeca en catering (25.071) en overige commerciële dienstverlening (24.825).

  • Het voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (eerste termijn: € 494 miljoen), gevolgd door metaalindustrie, installatie, voertuigen (eerste termijn: € 352 miljoen) en horeca en catering (eerste termijn: € 306 miljoen).

  • Het aantal werknemers dat in dienst is bij werkgevers die een voorschot hebben ontvangen, is het grootst in de sector overige commerciële dienstverlening (409.476), gevolgd door uitzendbedrijven (398.902) en horeca en catering (387.617).

  • Het verwachte omzetverlies is het hoogst in de sectoren horeca en catering (80%), cultuur (76%) en detailhandel (71%).

  • Veruit de meeste toekenningen, 93.386 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 1.055 toegekende aanvragen.

  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (16.067), gevolgd door Rijnmond (10.510) en Midden-Utrecht (6.940).

Bron: UWV.nl, 09-07-2020