Vervanging voor IB-47

01 juli 2020

De Belastingdienst kondigde in 2017 aan te stoppen met het uitvragen van gegevens via IB-47 formulieren in verband met de privacy. Staatssecretaris Vijlbrief heeft aangekondigd per 1 januari 2021 regelgeving te willen invoeren op basis waarvan administratieplichtigen gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten inclusief het burgerservicenummer (BSN) moeten aanleveren.


Met het IB-47 formulier vroeg de Belastingdienst gegevens op over uitbetalingen door opdrachtgevers aan opdrachtnemers (zoals freelancers en auteurs) die in de IB kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden. Voor het opvragen van IB-47 gegevens werd gebruik gemaakt van het BSN. De opdrachtgevers bleken onvoldoende wettelijke basis te hebben om over de BSN van hun opdrachtnemers te kunnen beschikken. Ook de wettelijke basis voor BSN-uitvraag door de Belastingdienst was onvoldoende.
Met de regeling, een renseigneringsverplichting, ontstaat een toereikende wettelijke basis voor het mede aanleveren van het BSN, de naam, het adres en de geboortedatum van degene die de betaling ontvangt. De renseigneringsverplichting gaat allereerst gelden voor inhoudingsplichtigen: bedrijven die personeel in loondienst hebben, een loonadministratie voeren en derhalve bekend zijn met verwerking van persoonsgegevens en hun administratie hierop hebben ingericht. Daarnaast betreft het rechtenorganisaties die de tussenschakel zijn tussen een (licentie)rechtgever (bijvoorbeeld een componist, auteur of muzikant) en een (licentie)rechtnemer (de gebruiker van bijvoorbeeld de muziek of het boek).
Inhoudingsplichtigen moeten straks gegevens verstrekken over de betalingen die zij hebben gedaan aan een natuurlijk persoon. Rechtenorganisaties verstrekken gegevens over de betalingen die zij als tussenschakel doen aan (licentie)rechtgevers. Werkzaamheden en diensten die worden verricht als werknemer, artiest, beroepssporter, lid van een buitenlands gezelschap of vrijwilliger vallen niet onder de nieuwe verplichting. Ook werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur met omzetbelasting is uitgereikt vallen niet onder de nieuwe verplichting.
De nieuwe renseigneringsstroom zal feitelijk voor het eerst per 1 januari 2022 gaan plaatsvinden, omdat de gegevens over 2021 na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari 2022 moeten worden aangeleverd.

Bron: MvF 30-06-2020, nr. 2020-0000119298