Uitstel van betaling online te verlengen

29 juni 2020

Sinds 25 juni 2020 is het mogelijk om met een online formulier verlenging van bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.


Vanaf 16 maart hebben ondernemers de mogelijkheid bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen als hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Inmiddels is het bijzonder uitstel van drie maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af. In de schriftelijke ontvangstbevestiging staat de einddatum van het bijzonder uitstel. Ook stuurt de Belastingdienst een brief om de ondernemer er op te attenderen dat dat het bijzonder uitstel afloopt.
Als langer uitstel van betaling nodig is kan de ondernemer via het online formulier een verzoek om verlenging doen. Is het bedrag waarvoor om uitstel wordt verzocht hoger als € 20.000, dan moet extra informatie met het online formulier worden meegestuurd.
Schriftelijke verzoeken die de Belastingdienst in de afgelopen weken heeft ontvangen met de benodigde verklaring en eventuele stukken, worden direct behandeld. Opnieuw verlenging van bijzonder uitstel aanvragen is niet nodig.

Bron: Belastingdienst, 25-06-2020