Ondernemersorganisaties: ‘einde crisis nog lang niet in zicht’

16 juni 2020

Meer dan een derde van de bedrijven houdt het zo niet langer dan drie maanden vol en bijna 20% kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Maar in een aantal sectoren neemt het vertrouwen heel voorzichtig weer wat toe. Dat valt op te maken uit de derde enquête onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland.


Een groot deel van de branches verwacht een negatief effect van de coronacrisis op de lange termijn. Het tweede noodpakket en de versoepeling van maatregelen bieden voor veel branches weer wat perspectief. Waar vorige maand 60% van de branches aangaf dat bedrijven het niet langer dan drie maanden zouden volhouden, is dit percentage nu gedaald tot 35. Het deel dat het langer dan zes maanden met de huidige maatregelen voorziet vol te houden, stijgt licht van 20 naar 32%.
Het aantal brancheverenigingen met bedrijven in acute financiële problemen is wat gedaald. Momenteel kan 19% van de bedrijven niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen, ten opzichte van 33% eind april en 65% in maart. De helft van de branches geeft aan dat er nog altijd behoefte is aan extra financiering. Een punt van zorg blijft het aantal branches met een moeilijke (14%) of beperkte (56%) toegang tot financiering.
Qua omzet is de situatie in veel branches nog altijd zorgelijk. Een derde kampt met omzetdalingen van 40 tot 100% en dat is nauwelijks anders dan een maand geleden. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn wel iets gunstiger, al voorziet ongeveer driekwart van de branches ook dan nog een daling.
Het percentage bedrijven dat een zeer sterke daling van de werkgelegenheid voorziet, was eind maart nog 42% en is nu afgenomen tot 19%. Zo’n 40% van de branches voorziet nog wel steeds een beperkte afname in het aantal banen.
Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van de maatregelen uit het tweede noodpakket. De meest passende steunmaatregel is en blijft volgens de branches het uitstellen van belastingbetaling. De enquête laat verder zien dat 30 tot 50% van de branches de lopende regelingen nog steeds onduidelijk vindt. Dat percentage blijft sinds eind maart gelijk.
Meer dan helft van de branches voorziet nog steeds een grote tot heel grote terugloop van de voorgenomen investeringen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling met het oog op de herstel- en groeikracht van bedrijven.

Bron: VNO-NCW en MKB Nederland, 10-06-2020