Mogelijk compensatie voor aanschaf eHerkenning

15 juni 2020

Ondernemers die eHerkenning alleen aanschaffen om daar hun belastingaangifte mee te kunnen doen, krijgen mogelijk compensatie voor de aanschaf daarvan. In een brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen Knops (BiZa) en Vijlbrief (Fin) laten weten welke opties er zijn als het inlogmiddel weer kosteloos zou worden gemaakt.


Middels eHerkenning kunnen ondernemers toegang krijgen tot diensten van alle voor hen relevante overheidsorganisaties. Er zijn echter ook ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken om daarmee hun belastingaangifte te doen. In dat geval weegt de aanschafprijs van eHerkenning niet op tegen de voordelen. In een brief van 3 maart jl. gaven de staatssecretarissen aan dat het niet zonder meer mogelijk is om kleine ondernemers te compenseren voor de aanschaf van eHerkenning. Daarom is verder onderzocht onder welke condities (nadeel)compensatie mogelijk is. Hierbij zijn zowel juridische als uitvoeringstechnische aspecten betrokken.
Uit de afweging van de alternatieven blijkt dat compensatie op dit moment de meest passende oplossing voor een ‘kosteloos’ inlogmiddel voor de belastingaangifte door bedrijven is. De compensatie wordt per jaar uitgekeerd. Er wordt gekozen voor een standaardbedrag aan compensatie op basis van de laagste marktprijs voor een driejarig contract (nu € 24,20 incl. btw per jaar). De ondernemer verliest het recht op compensatie als een upgrade wordt aangeschaft en toch meer diensten met het inlogmiddel worden afgenomen. De uitwerking en het online aanvragen van de compensatie kan rond augustus klaar zijn.
De compensatie is inclusief btw, omdat ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties leveren of onder de kleine ondernemersregeling vallen, de btw voor eHerkenning niet kunnen terugvragen of verrekenen. Voor die ondernemers vormt die btw een kostenpost die moet worden gecompenseerd om te kunnen spreken van een ‘kosteloos’ inlogmiddel voor de belastingaangifte. Eenmanszaken komen niet in aanmerking voor compensatie, omdat deze met DigiD kunnen inloggen bij de Belastingdienst. De compensatieregeling kent een looptijd van twee jaar. Daarna wordt bekeken of op basis van een evaluatie van effectiviteit, doelmatigheid van de regeling en de dan geldende (markt)omstandigheden en beleidskeuzes of compensatie nog steeds het meest passende instrument is.

Voor rechtspersonen die nog geen eHerkenning hebben aangeschaft en nog aangifte loonheffing moeten doen wordt het eerder geboden uitstel voor aangifte loonheffing met één maand verlengd tot 1 augustus 2020. Zie ook: Kleine ondernemers krijgen uitstel voor loonaangifte.

Ongeveer 350 rechtspersonen moeten aangifte loonheffing en vennootschapsbelasting doen en kunnen zich onder de huidige Handelsregisterwet niet inschrijven in het Handelsregister. Zij kunnen daarom geen eHerkenning aanvragen. Het betreft voor de loonheffing ambassades en buitenlandse rechtsvormen. Voor de vennootschapsbelasting betreft dit open fondsen voor gemene rekening, samenwerkingsverbanden en buitenlandse rechtsvormen. De Belastingdienst heeft deze organisaties, voor zover bekend is bij de Belastingdienst dat zij binnen de doelgroep vallen, benaderd en gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van commerciële aangiftesoftware of een fiscaal dienstverlener. De gefactureerde kosten hiervoor zullen tot een maximum van € 450 worden vergoed, zowel in het geval dat aangifteplichtigen een fiscaal dienstverlener inschakelen als in het geval dat zij commerciële aangiftesoftware aanschaffen. In uitzonderlijke gevallen waarin toepassing van dit maximum – gelet op de doelstelling en de strekking van de compensatiemaatregel – niet billijk zou zijn, kan hiervan worden afgeweken.

Bron: MvF 12-06-2020, Kamerbrief Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein
Meer info: Kleine ondernemers krijgen uitstel voor loonaangifte