Lagere loonafspraken in cao’s

09 juni 2020

Op dit ogenblik ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil. April, mei en juni zijn meestal zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s. Afgelopen maand werden negen cao-akkoorden gesloten, normaal zijn dat in mei ruim 40 akkoorden. Tot dusver werden in heel 2020 94 cao’s gesloten. In een normaal jaar is dat tot en met mei het dubbele aantal.


Cijfers

  • Loonafspraken mei gemiddeld 2,6%

  • Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8%

  • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,9%

  • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,2% in december 2019

  • Aantal nieuwe cao-akkoorden in mei: 9

  • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand mei: 40

  • Aantal aflopende cao’s in 2020: 393 voor 2,4 miljoen werknemers

  • Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 93 voor 1 miljoen werknemers

Oorzaken

  • De scherpe daling in het maandgemiddelde bij de bedrijven – van ruim 3% voor de crisis naar 1,8% sinds de crisis – en het kleine aantal akkoorden is een gevolg van de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt over de economische positie van bedrijf of bedrijfstak.

  • De relatief hoge loonafspraken in recente overheids-cao’s (3,5%) zijn een gevolg van eerder – vóór de coronacrisis – gemaakte begrotingsafspraken en een gevolg van het maatschappelijk klimaat: het betreft een aantal cao’s in zogenoemde vitale sectoren (zorg en onderwijs).

Bron: AWVN.nl, 05-06-2020