Pensioen is geen betaalde arbeid

02 juni 2020

Een pensioenuitkering is geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarvoor recht op arbeidskorting bestaat.


Een man is geboren in 1948. Hij heeft vanaf 1966 (18 jaar oud) pensioenrechten opgebouwd in het kader van zijn dienstbetrekking bij het ministerie van Defensie. Nadat de man zijn functionele leeftijdsontslag kreeg, is de pensioenopbouw door blijven lopen tot aan de pensioeningangsdatum. In 2016 ontving de man een pensioenuitkering van Stichting Pensioenfonds ABP (hierna: ABP) van € 42.695 en een AOW-uitkering van € 10.044. In de aangifte inkomstenbelasting 2016 stelt de man zich op het standpunt dat de pensioeninkomsten van ABP uitgesteld loon vormen. Dit uitgestelde loon dient volgens de man te worden aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waardoor recht op arbeidskorting bestaat.
In geschil is of de pensioeninkomsten van ABP als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking moeten worden aangemerkt waarvoor geen recht op de arbeidskorting geldt. De man beantwoordt deze vraag ontkennend. De inspecteur bevestigend.
Het hof oordeelt dat de pensioeninkomsten van ABP hun oorzaak vinden in het voorheen verrichten van arbeid. Er is dus sprake van loon uit vroegere arbeid waardoor belanghebbende niet in aanmerking komt voor de arbeidskorting. Dat de pensioenopbouw is voorgezet tijdens een periode waarin geen arbeid is verricht, doet daar niet aan af. De pensioenopbouw zag namelijk ook in zoverre op de arbeid die daarvoor is verricht. Het beroep is ongegrond.

In Loonzaken heb ik recent de uitspraak van Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:435) besproken waarin het hof oordeelde dat de arbeidskorting niet geldt voor een ontslagvergoeding. In bovenstaande uitspraak is in geschil of de arbeidskorting van toepassing is op pensioeninkomsten. De rechtbank en het hof oordelen m.i. correct dat belanghebbende geen recht heeft op de arbeidskorting voor de pensioeninkomsten. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het doel van de arbeidskorting is het stimuleren van betaald werk. De pensioeninkomsten zijn geen onmiddellijke tegenprestatie voor arbeid waardoor geen recht bestaat op de arbeidskorting.

Jurisprudentie: Hof Den Bosch 14-5-2020, nr. 19/00711 (ECLI:NL:GHSHE:2020:1569)
Meer info: Alleen arbeidskorting als inkomen uit tegenwoordige arbeid (10-3-2020)

Loonzaken/Edith de Bourgraaf