Verlenging belastingafspraak coronacrisis met België

02 juni 2020

De afspraak over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen tussen Nederland en België in verband met de coronacrisis, is verlengd.


In de overeenkomst die op 30 april 2020 is ondertekend, staat dat de afspraak over thuiswerkdagen (onderdeel 2) van toepassing is gedurende het tijdvak van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020. Vanaf 31 mei 2020 wordt de toepassing van deze overeenkomst verlengd tot het einde van de volgende kalendermaand indien beide bevoegde autoriteiten zulks schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand. Deze afspraken zijn voor de hele maand juni 2020 verlengd in een aparte overeenkomst.
Voor het toepassen van de regeling gelden voorwaarden, zoals dat het loon toerekenbaar aan de thuiswerkdagen ook daadwerkelijk in het werkland (Nederland) moeten worden belast.

Bron: AWVN 28-05-2020, MvF 27-05-2020, overeenkomst (Stcrt. 2020, 28917),
Meer info: Nederland en België sluiten akkoord over grensarbeiders in coronatijd