Internetconsultatie wijziging inkomensbesluit

25 mei 2020

Een voorgenomen wijziging van het Besluit SUWI is ter consultatie voorgelegd. Het betreft de invoer van twee nieuwe rubrieken voor opbouw van bedragen en belaste opnamen uit (individuele) keuzebudgetten en eindejaarsuitkeringen op grond van cao-afspraken en het vervallen van de rubrieken betreffende ‘extra periode salaris (EPS)’.


Het wijzigingsbesluit heeft tot doel bepalingen in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, en het Besluit SUWI aan te passen aan arbeidsvoorwaarden die leiden tot een opbouw van een deel van het loon tot een later moment van uitbetaling. Dit leidt tot doorgaans periodiek regelmatige opbouw van een bedrag aan toekomstig loon dat later wordt uitbetaald (opname). Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaardenbedragen die wel bekend staan onder de benaming individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget, employee benefit en vergelijkbare benamingen. Doel is duidelijkheid te bieden in genoemde besluiten over de behandeling daarvan bij vaststelling van inkomen dat relevant is voor de hoogte van uitkeringen en daarvoor aan te sluiten bij of de opbouw die in de loonaangifte is aangegeven, of bij het moment van uitbetaling als loon in de zin van de Wfsv.
De internetconsultatie staat open tot 17 juni 2020.

Bron: Min. SZW 20-05-2020, Wijziging van het algemeen Inkomensbesluit, het Dagloonbesluit en enkele andere besluiten ivm het arbeidsvoorwaardenbedrag