114.000 werkgevers krijgen steun

19 mei 2020

In totaal is bij 114.000 werkgevers de aanvraag voor steun via de NOW-maatregel goedgekeurd en inmiddels is er € 4,1 miljard overgemaakt door UWV.


De 114.000 werkgevers van wie de aanvraag is goedgekeurd hebben samen 1,9 miljoen mensen in dienst. Het totaalbedrag van de eerste termijn dat deze werkgevers hebben ontvangen, bedraagt € 2,1 miljard.
Bij de betaling van de tweede termijn is het streven om zoveel mogelijk werkgevers te betalen vóór het moment dat de salarissen van mei betaald moeten worden. Dat proces verloopt voorspoedig. Bij 110.000 werkgevers staat ook de tweede termijn van het voorschot op de rekening, een bedrag van in totaal € 2 miljard.
Werkgevers hebben in principe nog tot eind mei de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
De top-3 van sectoren die het grootste aandeel hebben in het aantal toekenningen is onveranderd. De sector ‘horeca en catering’ is goed voor de meeste toegekende aanvragen (23.295), daarna volgen de sectoren ‘detailhandel’ (22.213) en ‘overige commerciële dienstverlening’ (19.455).

Bron: UWV.nl, 15-05-2020