Nederland en België sluiten akkoord over grensarbeiders in coronatijd

12 mei 2020

Door de coronacrisis werken veel grensarbeiders op dit moment gedwongen thuis. Nederland en België hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het Nederlands-Belgisch belastingverdrag voor werkdagen doorgebracht in het woonland. Het loon toerekenbaar aan de thuiswerkdagen is onder het belastingverdrag belast in het woonland.


Dat kan tot omvangrijke compliance issues en extra administratieve lasten voor werkgevers en werknemers leiden. Om dit te voorkomen, hebben Nederland en België nu afgesproken dat inkomen wordt belast in de staat waar normaal gesproken de werkzaamheden zouden zijn verricht. Er vindt door de thuiswerkdagen geen verschuiving van de belastingplicht van het werkland naar het woonland plaats. Met deze afspraken sluiten Nederland en België aan bij de eerdere maatregel dat thuiswerken in verband met de coronamaatregelen geen gevolgen heeft voor de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving.
Om aan te tonen dat de thuiswerkdagen een direct verband hebben met de coronacrisis, moet de grensarbeider een dagenkalender bijhouden over welke dagen het gaat en een verklaring van de werkgever hebben dat de thuiswerkdagen een gevolg zijn van de crisis. Voor grensarbeiders die, los van de crisis, in het thuisland werkzaamheden verrichten geldt de regel niet. Het loon toerekenbaar aan die dagen blijven belast in het thuisland.
De overeenkomst tussen Nederland en België loopt tot en met 31 mei 2020. Verlenging is mogelijk.

Bron: AWVN.nl, 07-05-2020; MvF 8-5-2020, overeenkomst (Stcrt. 2020, 25956)