Horeca maakt het meest gebruik van NOW-maatregel

06 mei 2020

De sector 'horeca en catering' heeft het grootste aandeel in het aantal goedgekeurde aanvragen voor de NOW-maatregel. Daarna volgen de sectoren 'detailhandel' en 'overige commerciële dienstverlening'. In totaal kregen inmiddels 21.784 horecawerkgevers een voorschot uitgekeerd. Het gaat daarbij in totaal om een bedrag van ruim € 282 miljoen. Het verwachte omzetverlies in deze sector is gemiddeld 82%.


De factsheet van UWV geeft meer inzicht in de toekenningen per sector. Hoeveel werkgevers per sector hebben inmiddels een voorschot gekregen, hoe hoog is het voorschotbedrag per sector en hoe hoog is het gemiddelde verwachte omzetverlies? Daarnaast geeft UWV een overzicht van het aantal toekenningen per arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (21.784), detailhandel (20.533) en overige commerciële dienstverlening (17.589).

  • Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 343 miljoen), gevolgd door horeca en catering (€  282 miljoen) en groothandel (€ 223 miljoen).

  • Het verwachte omzetverlies is het hoogst in de sectoren horeca en catering (82%), cultuur (79%) en zorg en welzijn (77%). Het laagst is het gemiddelde verwachte omzetverlies in de sector bank- en verzekeringswezen (45%).

  • Veruit de meeste toekenningen, 70.220 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 619 toegekende aanvragen.

  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (12.627), gevolgd door Rijnmond (7.789) en Midden-Utrecht (5.219).

Bron: UWV.nl, 1-5-2020