UWV stort sneller dan verwacht eerste bedragen

14 april 2020

Ruim 9.000 werkgevers hebben op 9 april de eerste termijn van het toegekende voorschot op hun rekening ontvangen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim € 230 miljoen.

Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Gemiddeld hebben deze werkgevers een geschat omzetverlies van 76% opgegeven.

Dat nu al de eerste bedragen zijn uitgekeerd, betekent niet dat álle aanvragers binnen vier dagen hun geld hebben. In sommige gevallen kan er vertraging optreden, omdat de aanvraag niet volledig is of de ingevulde gegevens vragen oproepen. UWV moet dan extra informatie inwinnen bij de werkgever. Een kleine 10% van de aanvragen kan om die reden niet meteen verwerkt worden. Slechts een klein deel van de aanvragen is tot nog toe afgewezen omdat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden.

Bron: UWV.nl, 09-04-2020