Checklist voor NOW-aanvraag bij UWV

07 april 2020

Vanaf maandag 6 april 2020, 9.00 uur is het mogelijk een beroep te doen op de NOW-maatregel met het aanvraagformulier dat op de website van UWV staat.


Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon

 • bij aanvraag werktijdverkorting: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.

 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag ingediend worden

 • de 3 maanden waarover minstens 20% omzetverlies verwacht

 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode

 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen. UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

Let op: er kan alleen een Nederlands adres en rekeningnummer worden opgeven.

Op de aanvraag moet een intentieverklaring ondertekend worden waarmee verklaard wordt:

 • de juiste en volledige informatie is ingevuld

 • men begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag

 • men bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen

 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd

 • men akkoord is met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bron: UWV.nl, 03-04-2020