Cao-lonen stijgen ruim 3% in eerste kwartaal 2020

07 april 2020

De cao-lonen zijn met 3,1% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste stijging sinds 2009. In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed stegen de lonen het meest (5,6%).

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 3,1% in het eerste kwartaal van 2020. Daarmee was de stijging van de contractuele loonkosten gelijk aan die van de cao-lonen. In het algemeen ligt de stijging van de contractuele loonkosten juist boven die van de cao-lonen. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW), terwijl anderzijds de WAO/WIA-(basis)-premie werd verhoogd. De werkgeverspremie pensioen bleef per saldo nagenoeg gelijk.

Bron: CBS.nl, 02-04-2020