Richtlijnen EU grensoverschrijdend werken tijdens coronacrisis

07 april 2020

Een aantal lidstaten heeft vergaande maatregelen had genomen om hun grondgebied af te sluiten, ook voor het intracommunautaire verkeer. Daarom was meer coördinatie nodig vanuit de EU met betrekking tot grensoverschrijdend werken, vitale beroepen en sociale zekerheid.

Het gaat om de volgende richtlijnen:

Werknemers moeten de grens over kunnen, zowel voor vitale beroepen als voor regulier werk
De lidstaten mogen preventieve maatregelen nemen in verband met de gezondheid. Dat neemt echter niet weg dat werknemers de grens over moeten kunnen, zowel mensen die vitale beroepen uitoefenen als regulier werk. Het gaat om zowel gedetacheerde werknemers, grensarbeid als seizoenarbeid. Ook transitverkeer door andere lidstaten om het uiteindelijke werkland te bereiken, moet mogelijk blijven. Dat geldt zeker voor seizoensarbeid. Voor vitale beroepen is ongehinderde grensoverschrijding nog belangrijker. Vandaar dat een lijst is gepubliceerd van wat onder vitale beroepen/vitale werkzaamheden wordt verstaan. Voor deze beroepen zouden bij de grens zogenaamde fast lanes moeten worden ingevoerd, om ongehinderde grensoverschrijding te kunnen realiseren.

Sociale-zekerheidsmaatregelen
Doordat veel werknemers verplicht thuis werken, kan het zijn dat de sociale zekerheid wijzigt. De Europese sociale-zekerheidsverordening voorziet bij werken in verschillende lidstaten in een 25%-eis. Wanneer iemand 25% of meer in het eigen woonland werkt, kan het zijn dat de sociale zekerheid van het vestigingsland van de werkgever overspringt naar het woonland van de werknemer.

Meer informatie over de maatregelen van de Europese Unie staat op de website van de EU:
Commission presents practical guidance to ensure the free movement of critical workers
Employment, Social Affairs & Inclusion
Daarnaast is de brochure ‘Information for frontier workers and posted workers’ beschikbaar.

Bron: AWVN.nl, 02-04-2020