Coronamaatregelen bij grensarbeid

24 maart 2020

In een aantal gevallen moet toegang tot het grondgebied van de lidstaten nog steeds worden toegestaan, met name waar het gaat om grensarbeid. Voor Nederland betreft dit met name grensarbeiders die wonen in België of Duitsland en werken in Nederland, in dienst van Nederlandse bedrijven.

Reisbeperkingen ter bestrijding van het coronavirus

Alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar de EU moeten worden beperkt. Het is enkel toegestaan te reizen voor speciale doelen. Deze beperking geldt niet voor:

 • onderdanen (en hun gezinsleden) van de EU-lidstaten en lidstaten van het Schengengebied die terug willen keren naar hun woonland;

 • langdurig EU-ingezetenen en derdelanders met vergunningen voor langdurig verblijf;

 • beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en ouderenzorg;

 • grensarbeiders;

 • transportarbeiders betrokken bij het transport van goederen;

 • diplomaten;

 • werknemers van internationale organisaties;

 • militair en humanitair personeel;

 • transitverkeer;

 • verkeer in verband met dringende familieomstandigheden;

 • personen die internationale bescherming nodig hebben;

 • personen die moeten reizen om humanitaire redenen.

De maatregelen gelden voorlopig voor 30 dagen.

Grensarbeid uitgezonderd van niet-noodzakelijk reizen

Inmiddels hebben verschillende lidstaten eigen maatregelen getroffen. Zo eist Frankrijk een attest dat dagelijks moet worden aangepast voor werknemers die de grens over gaan. Als gevolg daarvan heeft België dit ook ingevoerd, zodat twee attesten moeten worden opgeleverd. Grensarbeid tussen Duitsland en Nederland en België en Nederland is op dit moment nog toegestaan voor grensarbeiders die in het ene land wonen en in het andere land werken.

Duitsland
Grensoverschrijdend verkeer van goederen en grensoverschrijdende reizen om werkgerelateerde redenen of om een professionele activiteit uit te oefenen, blijven – ongeacht de nationaliteit – toegestaan (daarbij gaat het onder andere om grensarbeiders, seizoenarbeiders, EU-parlementariërs, geaccrediteerde diplomaten). Dat hun reis een beroepsmatig doel heeft, moeten zij bewijzen door de juiste documenten te overleggen (bijv. arbeidsovereenkomst, orderdocumenten).
Hier is dus sprake van vrij bewijs. De grensarbeider moet de volgende informatie bij zich hebben:

 • een brief van de werkgever, to whom it may concern, waarin is aangegeven dat de werknemer in Duitsland woont, maar in dienst is bij de Nederlandse werkgever en dat hij daarom over de grens moet reizen;

 • telefoonnummer contactpersoon bij de werkgever;

 • kopie arbeidsovereenkomst;

 • kopie laatste loonstrook;

 • kopie A1-verklaring indien aanwezig.

België
Wie noodgedwongen naar het buitenland moet ten tijde van de coronacrisis, moet de reisadviezen van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken opvolgen. Wie al in het buitenland is, volgt onderstaand stappenplan:

 • Neem contact op met reisagentschap, touroperator of luchtvaartmaatschappij;

 • Schrijf je in op https://travellersonline.diplomatie.be/ en volg de online instructies van de ambassades;

 • Bel in geval van nood naar +32 (0)2 501 4000;

 • Beperk sociale contacten de komende dagen zoveel mogelijk.

Verschillende landen kennen regelingen waarbij grensarbeiders onderweg kunnen worden gecontroleerd om te beoordelen of zij een essentiële verplaatsing doen. Om problemen hiermee te vermijden, kan de werkgever een attest opmaken dat werknemers kunnen overleggen als zij worden gecontroleerd. De Belgische overheid heeft een certificaat ter beschikking (in het Engels) gesteld dat geldt als grensarbeiders vanuit België voor een essentiële verplaatsing (werk) naar het buitenland moeten. Dit certificaat hoeft slechts eenmalig te worden ingevuld door de werkgever en de werknemers. Het blijft geldig gedurende de crisisperiode.
(NB: Inmiddels is er ook de mogelijkheid van een speciaal vignet.)

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Het vignet is te downloaden van de website van het Nationaal Crisiscentrum in België.

Op de site van de Rijksoverheid is een pagina gewijd aan het reizen naar België en het aanvragen van een vignet.

Bron: AWVN.nl, 19-03-2020