Pilot rond aanpassen werkplekken

17 maart 2020

Het moet voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Het ministerie van SZW heeft acht miljoen euro beschikbaar gesteld voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen om één of meer werkplekken aan te passen.

Hulpmiddelen voor mensen met een arbeidsbeperking in de vorm van werkvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij de participatie van arbeidsgehandicapten. In de pilot die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020 wordt geëxperimenteerd met het stapsgewijs loslaten van het individuele dienstverband als voorwaarde voor een werkvoorziening. Een werkgever kan bij UWV een aanvraag doen voor een werkplekaanpassing vanuit de intentie om daarmee meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat de werkgever duurzame werkgelegenheid voor ten minste drie jaar aanbiedt. De reguliere werkgeversvoorziening van UWV met maatwerk op het individuele dienstverband blijft los van de pilot bestaan. Op de site van UWV vinden werkgevers alle informatie over deze pilot.

Bron: AWVN.nl, 12-03-2020