Reisbesluit Rijksambtenaren vervallen

25 februari 2020

Per 1 januari 2020 zijn de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor rijksambtenaren vervallen. De voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de CAO Rijk.

Het Reisbesluit ambtenaren kon ook worden toegepast door werknemers die uit kostenoogpunt in een gelijke situatie verkeren als ambtenaren. Vergoedingen volgens het Reisbesluit waren, behoudens voor een niet onderbouwde overnachting, gerichte vrijstellingen en het was onder voorwaarden ook voor niet-ambtenaren mogelijk hiervan gebruik te maken. Werknemers die wat uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis, kunnen nu de vergoedingsregels uit de CAO Rijk toepassen.
Voor binnenlandse dienstreizen gelden sinds 1 januari 2020 de volgende vergoedingen:

In euro’s

vergoeding

onbelast

belast

Kleine uitgaven overdag

5,26

4,69

0,57

Kleine uitgaven ‘s avonds

15,68

9,38

6,30

Lunch

16,36

9,56

6,80

avondmaaltijd

24,75

24,00

0,75

Logies

104,76

103,62

1,14

ontbijt

10,23

10,23

De bedragen voor buitenlandse dienstreizen zijn te vinden in de Tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen (bijlage 7) op CAO Rijk.

Bron: Forum Salaris, 19-02-2020