Koopkracht werknemers stijgt flink in 2020

11 februari 2020

De gemiddelde in januari afgesproken loonstijging bedroeg 3,14%. Hiermee wordt de stijgende trend van het afgelopen jaar voortgezet. Dit zorgt voor een sterke koopkrachtverbetering voor werknemers in 2020.

Voor het komende jaar staat de loonverbetering in cao’s op 3%. De laatste inflatieverwachting van het CPB is 1,6% voor 2020.

Kerncijfers

 • Loonafspraken januari gemiddeld 3,14%

 • Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,79%

 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,07%

 • Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,10% in december

 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in januari: 9

 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand januari: 30

 • Aantal aflopende cao’s in 2020: 375 voor 2,4 miljoen werknemers

 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 41 voor 0,6 miljoen werknemers

Analyse

 1. De in januari gemaakte loonafspraken zijn een voortzetting van de stijgende trend van de afgelopen twee jaar na een afvlakking in oktober en november. De gemiddelde loonafspraak is hoger dan het jaargemiddelde van 2019 en ook hoger dan dat van de afgelopen maanden.

 2. De loonafspraken voor 2020 komen ruim boven de 3% uit. Ook in veel in 2019 afgesloten cao’s ligt het zwaartepunt qua loonstijging in 2020.

 3. Het aantal afgesloten akkoorden is ruim lager dan in dezelfde maand van andere jaren. Dit duidt op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan in een doorsneejaar.

 4. De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de 5%-wens van de FNV, die werkgevers te hoog vinden.

Bron: AWVN.nl, 04-02-2020