Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, 3e uitgave

10 februari 2020

De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd. In deze uitgave zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd. Ook is de tekst bij een aantal onderwerpen aangepast.

De Belastingdienst heeft de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • indexatie verzuimboeten

  • aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

  • verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)

De tekst is aangepast bij de volgende onderwerpen:

  • Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

  • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0

  • Fiets van de zaak

  • Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie

  • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)

  • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Op site van de belastingdienst staat meer over de aanpassingen en is de 3e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ te downloaden.

Bron: Belastingdienst